Copyright

Dit is een Website van GEKop vof (hierna te noemen GEKop). Iedereen die zich toegang verschaft tot, en gebruikt maakt van, een website van GEKop wordt geacht op de hoogte te zijn van de algemene gebruiksvoorwaarden en hiermee te hebben ingestemd.

 

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve afdrukken van pagina’s voor persoonlijk gebruik, mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, hergebruikt, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GEKop.